VAN AMBITIES NAAR ACTIES
De ambities in dit Preventieakkoord zijn breed en algemeen geformuleerd. Zij worden geconcretiseerd in een bijlage met een groot aantal acties. Dat zijn vaak ideeën die nog nadere uitwerking en onderzoek vragen en soms ook financiële ondersteuning behoeven, voor ze daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd. Maar soms zijn het ook acties die wel direct kunnen worden opgepakt.​​​​​​​
TROTS OP ONZE PARTNERS
Als partners in het Preventieakkoord delen wij de ambities, maar kunnen wij gegeven onze uiteenlopende mogelijkheden niet in alle gevallen (evenveel) bijdrage aan de realisatie ervan. In een actielijst die in het Preventieakkoord staat vermeld, geven wij aan wie waarmee aan de slag gaat.
https://www.ah.nl
https://www.ah.nl
https://www.aikidowaddinxveen.nl
https://www.aikidowaddinxveen.nl
https://www.albertsfysiotherapie.nl
https://www.albertsfysiotherapie.nl
https://www.alphega-apotheek.nl/apotheek/alphega-apotheek-van-den-dries
https://www.alphega-apotheek.nl/apotheek/alphega-apotheek-van-den-dries
https://www.facebook.com/alzheimercafewaddinxveen
https://www.facebook.com/alzheimercafewaddinxveen
https://www.vvasw.com
https://www.vvasw.com
https://www.cvvbefair.com
https://www.cvvbefair.com
https://www.bennemeer.nl
https://www.bennemeer.nl
https://www.benuapotheek.nl/apotheek/west-gouwe
https://www.benuapotheek.nl/apotheek/west-gouwe
https://bethel.nhswaddinxveen.nl
https://bethel.nhswaddinxveen.nl
https://www.bibliotheekdegroenevenen.nl
https://www.bibliotheekdegroenevenen.nl
https://5017.bridge.nl
https://5017.bridge.nl
http://bruispunt.info
http://bruispunt.info
budgetcoach hertog waddinxveen
budgetcoach hertog waddinxveen
http://www.careforfamily.com
http://www.careforfamily.com
https://www.cjgwaddinxveen.nl
https://www.cjgwaddinxveen.nl
https://coenecoopcollege.nl
https://coenecoopcollege.nl
https://fysiotherapeutenmiddenholland.nl
https://fysiotherapeutenmiddenholland.nl
https://www.cultuurhuysdekroon.nl
https://www.cultuurhuysdekroon.nl
https://dietist-voedingsdeskundige.nl
https://dietist-voedingsdeskundige.nl
https://www.meerinwaddinxveen.nl/diaconaal-platform-waddinxveen
https://www.meerinwaddinxveen.nl/diaconaal-platform-waddinxveen
https://www.dietistenpraktijkwaddinxveen.nl/index.htm
https://www.dietistenpraktijkwaddinxveen.nl/index.htm
https://www.dickbrunaschool.nl
https://www.dickbrunaschool.nl
https://frankdeman.nl
https://frankdeman.nl
https://www.fietsmaatjeswaddinxveen.nl
https://www.fietsmaatjeswaddinxveen.nl
https://fysiotherapeutenmiddenholland.nl
https://fysiotherapeutenmiddenholland.nl
https://www.fysiokerkwegoost.nl
https://www.fysiokerkwegoost.nl
https://www.transmuraalnetwerk.nl/themas/gedeelde-zorg
https://www.transmuraalnetwerk.nl/themas/gedeelde-zorg
https://www.waddinxveen.nl
https://www.waddinxveen.nl
https://www.ggdhm.nl
https://www.ggdhm.nl
https://luukvangils.com
https://luukvangils.com
https://gouweplein.nl
https://gouweplein.nl
https://www.gro-up.nl/locaties/buurtwerk-waddinxveen-bw/
https://www.gro-up.nl/locaties/buurtwerk-waddinxveen-bw/
https://www.halt.nl/informatie-contact/teams
https://www.halt.nl/informatie-contact/teams
https://www.hcwaddinxveen.nl/
https://www.hcwaddinxveen.nl/
https://www.hsvwaddinxveen.com
https://www.hsvwaddinxveen.com
https://hiphelpt.nl/waddinxveen
https://hiphelpt.nl/waddinxveen
https://www.hoorwens.nl/startpagina/
https://www.hoorwens.nl/startpagina/
https://www.humanitas.nl/afdeling/zoetermeer/
https://www.humanitas.nl/afdeling/zoetermeer/
https://www.intertoys.nl/
https://www.intertoys.nl/
https://www.ipsedebruggen.nl
https://www.ipsedebruggen.nl
www.jitae.nl
www.jitae.nl
http://www.kbowaddinxveen.nl
http://www.kbowaddinxveen.nl
https://www.kernkracht.nl
https://www.kernkracht.nl
https://www.korbis.nl
https://www.korbis.nl
https://www.kwintes.nl
https://www.kwintes.nl
https://www.kwadraad.nl/waar-vind-ik-kwadraad/waddinxveen/
https://www.kwadraad.nl/waar-vind-ik-kwadraad/waddinxveen/
www.facebook.com/LionsclubWaddinxveenTsuytende
www.facebook.com/LionsclubWaddinxveenTsuytende
https://massagepraktijkgroenehart.nl
https://massagepraktijkgroenehart.nl
https://www.meerinwaddinxveen.nl
https://www.meerinwaddinxveen.nl
https://www.meevivenz.nl
https://www.meevivenz.nl
www.minbieb.nl
www.minbieb.nl
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064664765611
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064664765611
https://www.paletwelzijn.nl
https://www.paletwelzijn.nl
https://parkinsonboksennederland.nl/
https://parkinsonboksennederland.nl/
https://www.pcob.nl
https://www.pcob.nl
https://pgcz.nl
https://pgcz.nl
https://www.platformsociaalwaddinxveen.nl
https://www.platformsociaalwaddinxveen.nl
https://sportplatformwaddinxveen.nl
https://sportplatformwaddinxveen.nl
https://www.plicare.nl
https://www.plicare.nl
https://powerwalkingclub.com
https://powerwalkingclub.com
https://www.praktijkjoosten.com
https://www.praktijkjoosten.com
https://www.regiobank.nl/home.html
https://www.regiobank.nl/home.html
https://www.ronvangils.nl
https://www.ronvangils.nl
https://www.rtw.nl
https://www.rtw.nl
https://www.studiodadanza.nl
https://www.studiodadanza.nl
https://www.zorgpartners.nl/centra/souburgh
https://www.zorgpartners.nl/centra/souburgh
https://www.sleutelkwartier.nl/app/wa?account=sleutelkwartier&seltag=1
https://www.sleutelkwartier.nl/app/wa?account=sleutelkwartier&seltag=1
https://teampt.nl
https://teampt.nl
https://www.tcw-waddinxveen.nl
https://www.tcw-waddinxveen.nl
https://www.cbstov.nl
https://www.cbstov.nl
https://dagbestedingdetulp.nl
https://dagbestedingdetulp.nl
https://unique-body.nl
https://unique-body.nl
https://4hetleven.nl
https://4hetleven.nl
https://www.vierstroom.nl
https://www.vierstroom.nl
https://www.vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl
https://www.vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl
https://waddinxveensekunstkring.nl
https://waddinxveensekunstkring.nl
https://www.facebook.com/profile.php?id=100086241133475
https://www.facebook.com/profile.php?id=100086241133475
https://wadwijzer.info
https://wadwijzer.info
https://www.wonder-therapy.com
https://www.wonder-therapy.com
https://www.woonpartners-mh.nl
https://www.woonpartners-mh.nl
https://www.gouwe.nl
https://www.gouwe.nl
SLUIT U OOK AAN BIJ HET PREVENTIEAKKOORD ?
De ambities in dit Preventieakkoord zijn breed en algemeen geformuleerd. Zij worden geconcretiseerd in een bijlage met een groot aantal acties. Dat zijn vaak ideeën die nog nadere uitwerking en onderzoek vragen en soms ook financiële ondersteuning behoeven, voor ze daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd. Maar soms zijn het ook acties die wel direct kunnen worden opgepakt.
Als partners in het Preventieakkoord delen wij de ambities, maar kunnen wij gegeven onze uiteenlopende mogelijkheden niet in alle gevallen (evenveel) bijdrage aan de realisatie ervan. In een actielijst die in het Preventieakkoord staat vermeld, geven wij aan wie waarmee aan de slag gaat. Dit zijn de partners die inmiddels zijn aangesloten bij het Preventieakoord: Aikido School KinonagareAlberts FysiotherapieApotheek van den DriesAlzheimer’s Cafe WaddinxveenASWBeFairBeFairTon BennemeerBenu ApotheekBethel SchoolBibliotheek De Groene VenenBridgeclub WaddinxveenHet Bruispunt, BudgetcoachCare for Family, Coenecoop College, Cultuurhuys De KroonO.B.S. Dick Brunaschool, Dansschool Guus & Reneé van der LubbeDiëtistenpraktijk Waddinxveen, Diëtistenpraktijk Paulien Maas, Dorpsdichter Waddinxveen, Fietsmaatjes Waddinxveen, Frank de ManFysiotherapie Groene HartFysio Kerkweg OostGedeelde Zorg, Gemeente Waddinxveen, GGD Midden HollandGro-Up Buurtwerk, Halt. Hengelsportvereniging Waddinxveen, HipHelpt, Hockeyclub Waddinxveen, HoorwensHipHelpt, HumanitasIntertoys, Ipse De Bruggen, Jitae Sport, JobHulp Maatje, KernkrachtKBO, KorbisKwadraad, Kwintes, Massagepraktijk Groene Hart, Meer In Waddinxveen, MeeVivenzMini Bieb, De Moes-Tuin van Waddinxveen, Lionsclub Waddinxveen Tsuytende, Palet WelzijnParkinson Boksen NederlandPCOBPlatform Gehandicapten & Chronisch Zieken Platform Sociaal WaddinxveenPlicare Preventie VerpleegkundigePowerWalkingClubPraktijk JoostenRegioBank, RTW FM, SC Antilope, Sleutelkwartier, Sportplatform Waddinxveen, Studio Da DanzaSouburgTang Soo Do, TCW Mondzorg, Team Personal Training, Christelijke Basisschool TOV Dagbesteding De Tulp, Unique Body, Luuk van Gils, Ron van Gils, Vier Het LevenDe Vierstroom, SC AntilopeSportplaform WaddinxveenStichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen, Unique Body, Waddinxveense Kunst Kring, Waddinxveen SchetstWadWijzer, Winkeliersvereniging GouwepleinWonder Nederland, Woonpartners Midden Holland​​​​​​​, Z&PC De Gouwe Neem contact op met Ellen de Roos als u het Preventieakkoord wilt ondersteunen.
UITVOERING, COöRDINATIE & ONDERSTEUNING
Voor de uitvoering van de acties uit het Preventieakkoord ligt primair bij ons, de partners van het akkoord. Wij zullen ons inspannen om ideeën uit te werken en actiepunten te realiseren, of daarna bij te daaraan bij te dragen. Met de ondertekening van het preventieakkoord zijn wij een inspanningsverplichting aangegaan.
Om ervoor te zorgen dat we niet blijven steken in goede voornemens zullen we meewerken aan de monitoring van de verschillende acties. Wij zullen desgevraagd informatie verstrekken over de voortgang van de acties die we in het kader van het preventieakkoord ondernemen. Daardoor kan in periodieke nieuwsbrieven en publieke berichtgeving verslag worden gedaan van onze vorderingen.