OVER HET PREVENTIEAKKOORD
Door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken kan de gezondheid van heel veel Nederlanders verbeteren. Daarom heeft de Rijksoverheid samen met meer dan 70 maatschappelijke organisaties het Nationaal Preventieakkoord gesloten.
Op vrijdag 30 april 2021 is het lokaal Preventieakkoord bekrachtigd. Hoe dat ging kun je zien en horen in de uitzending van RTW met wethouder Brigitte Leferink en formateur Jan Janssens. Alle collegeleden en tientallen partners onderstrepen de ambitie om zich in te zetten "Samen voor een gezonder Waddinxveen."

Het Waddinxveens Preventieakkoord zet in op het versterken van initiatieven die bijdragen aan een gezonde leefstijl, mentale fitheid & sociale participatie. We stimuleren dat iedereen in Waddinxveen tot zijn recht komt en meetelt.
STIMULERINGSSUBSIDIE
Voor de uitvoering van de acties in het Preventieakkoord krijgt de gemeente van het rijk een bescheiden uitvoeringsbudget in 2022 & 2023. Ondertekenaars van het Preventieakkoord kunnen daarvoor een aanvraag doen als ze actief bijdragen aan de realisatie van (één) van de actiepunten.
De aanvragen worden door de Regiegroep Preventieakkoord getoetst aan de voorwaarden en beoordelingscriteria. Daarbij is het streven de middelen evenwichtig te verdelen over uiteenlopende acties, passend bij verschillende ambities en voor een diversiteit aan organisaties, zonder dat van versnippering sprake is.
OPEN EN DYNAMISCH
"Akkoord" klinkt als "klaar en dichtgetimmerd" maar dat is het Preventieakkoord zeker niet. Het doel is zo veel mogelijk actiepunten te realiseren, maar ook om weer nieuwe initiatieven op te pakken. Organisaties die het Preventieakkoord nog niet ondertekenden, zijn van harte welkom zich aan te sluiten, de ambities te onderschrijven en zelf ook nieuwe initiatieven toe te voegen. Ook meedoen? Stuur een verzoekje aan de regisseur via e.deroos@waddinxveen.nl
NIET VRIJBLIJVEND
Het idee achter het Preventieakkoord is, dat de ondertekenaars de ambities delen en naar eigen inzicht en vermogen proberen bij te dragen aan de realisatie daarvan. Dat doen ze door het voortouw te nemen bij actiepunten of zich bij anderen aan te sluiten. Meedoen aan het Preventieakkoord is dus actief meedoen.​​​​​​​
OVERLAP & AFSTEMMING MET HET SPORTAKKOORD
Aangezien het Preventieakkoord en het Sportakkoord elkaar deels overlappen, zou er bij de uitvoering onduidelijkheid kunnen ontstaan. Waar nodig zullen de regiegroep Preventieakkoord en het Sportplatform, respectievelijk de regisseurs Preventieakkoord en Sportakkoord, hun activiteiten in de sfeer van communicatie en coördinatie afstemmen. Klik hier voor het volledige Waddinxveens Preventieakkoord (versie 2 juli 2021).
REGIEGROEP
Er is een regiegroep Preventieakkoord aangesteld om de voortgang van het Preventieakkoord te stimuleren. Zij heeft de beschikking over het uitvoeringsbudget en beoordeelt aanvragen voor stimuleringsbijdragen. De regiegroep wordt in haar functioneren gefaciliteerd door de regisseur van het Preventieakkoord.​​​​​​​
De regiegroep bestaat uit vier vaste teamleden en een flex-plek. De flex-plek wordt flexibel ingevuld om de regiegroep te versterken. We hopen daarmee het bereik en de ambities met het Preventieakkoord te versterken. Deze regiegroep krijgt ondersteuning van Ellen de Roos, regisseur van het Preventieakkoord. Het kernteam bestaat uit Marte Souwer (Wadwijzer), Peter Foekens (Diakonaal Platform), Danielle Deus-Joosten (Praktijk Joosten/ coöperatie fysiotherapeuten), Christian Carlie (Z&PC De Gouwe).
De regiegroep heeft in 2022 bijna 20 initiatieven van nog meer betrokken initiatiefnemers gesteund:
• 8 projectinitiatieven vanuit de stimuleringssubsidie "Samen naar een gezonder Waddinxveen"​​​​​​​
• 11 projectinitiatieven vanuit "Jouw idee tegen eenzaamheid"
HOE DOE JE MEE ?
Je kunt alles op het platform lezen en volgen zonder in te loggen. Als je wilt reageren, wilt stemmen of zelf een idee wilt plaatsen, is het nodig om eenmalig een profiel aan te maken. Dat doe je eenvoudig en snel met jouw Facebook of Google-account of door jouw voornaam, achternaam en emailadres te geven. Ondernemers, organisaties of verenigingen kunnen ook een profiel aanmaken en de naam van de ondernemer, organisatie of vereniging gebruiken als naam of achternaam. Gebruik als profielfoto het logo van jouw onderneming, organisatie of vereniging.