GROENSWAARD IN BEWEGING
DE WINGERD MAAKT PLANNEN VOOR EEN CRUIJFF COURT
Een aantal inwoners van de wijk willen zich inzetten om de sociale cohesie van de wijk te verbeteren en daarmee ook de leefstijl en de veiligheid. Voor de meet & match van 14 mei 2022 (uitgesteld van november 2021) is één van de ideeën voorbereid, Het Cruijff Court. Meerdere betrokkenen zien de potentie van dit initiatief en er is een projectgroep ontstaan, die wil faciliteren bij dit burgerinitiatief, welke past binnen het Preventieakkoord van de Gemeente Waddinxveen.​​​​​​​​​​​​​​
MET DIT PROJECT WILLEN WE DE VOLGENDE DOELSTELLINGEN GAAN BEHALEN
• Leefgeluk verhogen
• Eenzaamheid verminderen
• Leefstijl bevorderen
• Veiligheid vergroten
• Sociale cohesie verkrijgen
Inwoners van de wijk kunnen meedenken over oplossingen voor de problematiek. Het projectteam wil aan de slag met focusgroepen waarbij met de inwoners bekeken wordt hoe deze doelstellingen gehaald kunnen worden en wat daarvoor nodig is. Samen gaan we kijken naar de invulling en willen wij als projectgroep kijken waar we kunnen faciliteren of kunnen verbinden zodat het een duurzaam project is met een groot maatschappelijk belang. Mail voor meer informatie naar Ellen de Roos : e.deroos@waddinxveen.nl