SAMEN NAAR EEN GEZONDER WADDINXVEEN
Als je dit voor ogen hebt, sluit je dan aan het bij Waddinxveens Preventieakkoord. Alle partners van het Waddinxveens Preventieakkoord nemen initiatieven die de gezondheid en het welzijn van alle Waddinxveners bevorderen, die Waddinxveen gezonder maken. Gezondheid is niet altijd even gemakkelijk. Maar, wat als we het nu eens moeilijker maken om ongezond te leven? Gewoon. Simpel. Actiegericht. Zodat meer kinderen een goede start hebben en voor jongeren de gezonde keuze gewoon wordt en dat volwassenen in beweging komen en ouderen meedoen. Samen. Stap voor stap.
DE ZES PIJLERS
• Lichaamsfuncties : "Ik voel me gezond en fit"
• Mentaal welbevinden : "Ik voel me vrolijk"
• Zingeving : "Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst"
• Kwaliteit van leven : "Ik geniet van mijn leven"
• Meedoen : "Ik heb goed contact met andere mensen"
• Dagelijks leven : "Ik kan goed voor mezelf zorgen​​​​​​​"
PARTNER WORDEN
Als je initiatieven organiseert die bijdragen aan een of meer van deze pijlers, dan kun je met je initiatief partner worden van het Waddinxveens Preventieakkoord. De partners van het Preventieakkoord zoeken elkaar op om elkaar te versterken en ervaringen te delen.
GEZONDHEIDSWINST
Er is nog veel gezondheidswinst te betalen. Ongeveer 1 op de 5 volwassenen in Waddinxveen ervaart zijn eigen gezondheid als matig tot slecht. Ongeveer één derde voelt zich belemmerd in het dagelijkse doen.
OVERGEWICHT
Steeds meer mensen kampen met overgewicht. Meer dan de helft van alle volwassen Waddinxveners heeft daar last van. Bij na 1 op de 8 heeft zelfs ernstig overgewicht. Ook bij de jeugd groeit dit probleem. Bijna 1 op de 9 kinderen heeft overgewicht. Als de huidige trends zich voortzetten zijn in 2040 niet minder dan 2 op de 3 volwassenen en 1 op de 3 jongeren te zwaar.
EENZAAMHEID
Eenzaamheid komt vaak voor en zeker niet alleen bij ouderen. Het heeft nadelige gevolgen voor de gezondheid. Daarnaast maken mensen die zich eenzaam voelen meer gebruik van voorzieningen. Al voor de coronapandemie kampten 2 van de 5 volwassen Waddinxveners met sociale eenzaamheid. Bijna 1 op de 8 voelde zich ernstig eenzaam. De situatie is verslechterd door het gebrek aan regie over het eigen leven, een toegenomen angst en aantallen depressies.    
Er is alle reden om in actie te komen en meer werk te maken van preventie. Doe je ook mee? Er is alle reden om in actie te komen en meer werk te maken van preventie. Doe je ook mee? Draag bij aan een gezond en positief Waddinxveen! Samen. Stap voor stap. Omdat we inmiddels weten dat gezondheid meer is dan alleen niet-ziek zijn, zijn de mogelijkheden enorm!
SAMEN NAAR EEN GEZONDER WADDINXVEEN
Met 14 jongeren van het Coenecoop College zijn drie bachelorstudenten Fysiotherapie van de Hogeschool Leiden aan de slag. De studenten zoeken uit wat er nodig is om meer jongeren in beweging te krijgen! Het actieonderzoek gaat in op zitgedrag, belemmerende factoren, stimulerende factoren in Waddinxveen. Meer info via Danielle Duess-Joosten: info@praktijkjoosten.nl
WIL JE SPARREN OVER JOUW PROJECT ?
De preventiemakelaar, sociaal makelaar en cultuurmakelaar denken graag mee om grote ambities waar te maken! Neem vrijblijvend contact op met Ellen de Roos via 06 - 16529471 of mail naar e.deroos@waddinxveen.nl