KOM ERBIJ - WEEK VAN DE ONTMOETING 24 JUNI 2024
Clubleden weten als geen ander dat een sportvereniging van sociale waarde is. Om die reden roep ik ook sportclubs op mee te doen aan de Waddinxveense Week van de Ontmoeting van 24 juni t/m 6 juli 2024. Twee keer een week om inwoners uit te nodigen om de waarde van een sportclub te ontdekken.
Op een sportclub ontmoet je immers anderen, kun je vrienden maken en kan je als vrijwilliger een zinvolle bijdrage leveren. Regel daarom in de Week van de Ontmoeting bijvoorbeeld een kijktraining voor ouderen, een open training voor de buurt, of ga de wijk in voor een straattoernooi/-spelletje? Zo zorg je voor betekenisvolle ontmoetingen. Doet jouw sportclub ook mee?
En wil je op je club zorgen dat je meer vitale vrijwilligers krijgt, check dan het KOM ERBIJ-aanbod bij Vrijwilligerswerk Waddinxveen, op 3 juli: https://lnkd.in/erHytMy
GEZONDWADDINXVEEN
Ben je bezig met gezondheid én zie je het graag positief in? Zoek je meer samenwerking, inspiratie en contacten? Wil je jouw wensen en ideeën, hoop of vrees kwijt? Of je nu inwoner of zorgprofesional in Waddinxveen bent, je bent van harte welkom op zaterdag 6 april 2024 van 10 uur tot 16 uur in de gymzalen van het voormalig Coenecoop College in Waddinxveen. Deelname is gratis maar vooraf graag aanmelden via e.deroos@waddinxveen.nl. Bel of app voor vragen met Ellen de Roos via 06 - 16 52 94 71
GEZONDHEID VOOROP
Het blijft een goed idee om je gezondheid serieus te nemen. Wat gaan we doen om de gezondheid van alle Waddinxveners te bevorderen? Het Leefstijlplan 2024 - 2026 zet de Positieve Gezondheid en de eigen regie van inwoners centraal.
Het plan richt zich op (regionale) samenwerkingen en programma’s om  
​​​​​​​Valincidenten bij ouderen terugdringen en voorkomen
Veilig fietsen, 'doortrappen'  te stimuleren
Eenzaamheid aan te pakken
De gezondheid van kinderen en ouders te bevorderen via scholen
Bewegen en de sociale cohesie in wijken te stimuleren, ook via de huisartsen, met ‘welzijn op recept’
De sociale basis’, informele (mantel)zorg te versterken
Laaggeletterheid te herkennen en terug te dringen
Een kansrijke start te faciliteren, ook via het programma ‘nu niet zwanger’, geboortezorg en de eerste 1000 dagen.
Overgewicht bij volwassenen aan te pakken, via de ‘Gecombineerde Leefstijl Interventie’
Een aanpak voor overgewicht bij kinderen te organiseren
Het complete plan is in opdracht vanuit het ministerie ontwikkeld en volgt op het Waddinxveens Preventieakkoord 2020 - 2023 en het Waddinxveense Sportakkoord 2020 - 2022.
PREVENTIEAKKOORD 2022 - 2023
Met een scala aan zorg- en maatschappelijke partners heeft de gemeente het Waddinxveens Preventieakkoord in 2022 en 2023 uitgevoerd. De initiatieven zijn gericht op een gezonde leefstijl, mentale fitheid & sociale participatie.
LOOP JE ZELF OOK ROND MET PLANNEN ?
In de kranten en op de tv kreeg “eenzaamheid” veel aandacht en samen met de partners van het Preventieakkoord zullen we blijven werken om dit probleem te bestrijden. Voor de een is zit dat een vrolijk kaartje of gezellig koffie moment, een ander zoekt zijn sociale contacten vooral in hobby of sport. Mocht je zelf met een gouden idee rondlopen om dit probleem te bestrijden neem dan eens contact op met Ellen de Roos. Zij is de de regisseur van het Preventieakkoord. Neem contact op met Ellen is te bereiken via e.deroos@waddinxveen.nl of (06) 16 52 94 71 en kan je helpen om jullie plannen te realiseren.
MAAK KENNIS MET ONZE REGISSEUR
Er is een regiegroep om de voortgang van het Preventieakkoord te stimuleren. Zij heeft de beschikking over het uitvoeringsbudget en beoordeelt aanvragen voor stimuleringsbijdragen. De regiegroep wordt in haar functioneren gefaciliteerd door Ellen de Roos, de regisseur van het Preventieakkoord.​​​​​​​ Neem contact op met Ellen via e.deroos@waddinxveen.nl of bel (06) 16 52 94 71 als we jou kunnen helpen om jullie plannen te realiseren.