WADDINXVEEN SCHETST
Als je dit voor ogen hebt, sluit je dan aan het bij Waddinxveens Preventieakkoord. Alle partners van het Waddinxveens Preventieakkoord nemen initiatieven die de gezondheid en het welzijn van alle Waddinxveners bevorderen, die Waddinxveen gezonder maken. Gezondheid is niet altijd even gemakkelijk. Maar, wat als we het nu eens moeilijker maken om ongezond te leven? Gewoon. Simpel. Actiegericht. Zodat meer kinderen een goede start hebben en voor jongeren de gezonde keuze gewoon wordt en dat volwassenen in beweging komen en ouderen meedoen. Samen. Stap voor stap.
TEKST B
Steeds meer mensen kampen met overgewicht. Meer dan de helft van alle volwassen Waddinxveners heeft daar last van. Bij na 1 op de 8 heeft zelfs ernstig overgewicht. Ook bij de jeugd groeit dit probleem. Bijna 1 op de 9 kinderen heeft overgewicht. Als de huidige trends zich voortzetten zijn in 2040 niet minder dan 2 op de 3 volwassenen en 1 op de 3 jongeren te zwaar.
TEKST C
Eenzaamheid komt vaak voor en zeker niet alleen bij ouderen. Het heeft nadelige gevolgen voor de gezondheid. Daarnaast maken mensen die zich eenzaam voelen meer gebruik van voorzieningen. Al voor de coronapandemie kampten 2 van de 5 volwassen Waddinxveners met sociale eenzaamheid. Bijna 1 op de 8 voelde zich ernstig eenzaam. De situatie is verslechterd door het gebrek aan regie over het eigen leven, een toegenomen angst en aantallen depressies.    
Er is alle reden om in actie te komen en meer werk te maken van preventie. Doe je ook mee? Er is alle reden om in actie te komen en meer werk te maken van preventie. Doe je ook mee? Draag bij aan een gezond en positief Waddinxveen! Samen. Stap voor stap. Omdat we inmiddels weten dat gezondheid meer is dan alleen niet-ziek zijn, zijn de mogelijkheden enorm!
ONZE PARTNERS
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.